Nasza kadra

Poznaj nas:

mgr JOANNA BRACHMAŃSKA – MIESZCZAK

– psycholog, oligofrenopedagog, tyflopedagog

mgr MAŁGORZATA GIERAŁTOWSKA

– tyflopedagog, oligofrenopedagog, psycholog

mgr SABINA GOCZOŁ

– psycholog, doradca zawodowy, specjalista interwencji kryzysowej

mgr JOANNA KOWALKOWSKA

– pedagog

mgr JAGODA LEWANDOWSKA

– pedagog

mgr JOANNA LINDNER

– pedagog

mgr KATARZYNA LISZKA – HOLECZEK

– psycholog, psychoterapeuta

mgr KATARZYNA PAWLUKIEWICZ

– pedagog – terapeuta i diagnosta, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta metody Marii Montessori, specjalista terapii ręki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

mgr PAULINA PIWOWAR – SAJDYK

– psycholog

mgr KATARZYNA PLANICKA – SROGA

– surdologopeda, neurologopeda, surdopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju

mgr BOŻENA POLASZEK

– surdologopeda, specjalista terapii ręki, instruktor Masażu Shantala

mgr SONIA SKRĘTKOWSKA

– psycholog, psychoterapeuta

mgr GRAŻYNA TLOŁKA

– neurologopeda  

mgr AGNIESZKA ZWYRTEK

– doradca zawodowy, terapeuta i diagnosta pedagogiczny


    GRAŻYNA SOBIKreferent

    NATALIA GĄDEK – referent

inż. PAULINA GARDZISZ – BRACHMAN

PATRYCJA KUCZERA – SOBIK

      MAGDALENA KUCHARSKA