Poznaj nas:

DYREKTOR

mgr Joanna Kowalkowska

SPECJALIŚCI:

mgr Joanna Brachmańska – Mieszczak

– psycholog, oligofrenopedagog, tyflopedagog

mgr Katarzyna Gajda – Rumiak

– psycholog, psychoterapeuta

mgr Małgorzata Gierałtowska

– tyflopedagog, oligofrenopedagog

mgr Sabina Goczoł

– psycholog, doradca zawodowy, specjalista interwencji kryzysowej

mgr Joanna Kowalkowska

– pedagog

mgr Jagoda Lewandowska

– pedagog

mgr Katarzyna Liszka – Holeczek

– psycholog, psychoterapeuta

mgr Katarzyna Pawlukiewicz

– pedagog – terapeuta i diagnosta, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta metody Marii Montessori, specjalista terapii ręki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

mgr Bożena Polaszek

– surdologopeda, specjalista terapii ręki, instruktor Masażu Shantala

mgr Jolanta Poralla

– psycholog, psychoterapeuta

mgr Grażyna Tlołka

– neurologopeda  

mgr Mirela Koralewska

– logopeda, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

mgr Agnieszka Zwyrtek

– doradca zawodowy, terapeuta i diagnosta pedagogiczny

mgr Katarzyna Planicka – Sroga

– surdologopeda, surdopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju

OBSŁUGA SEKRETARIATU:

inż. Paulina Gardzisz

       Grażyna Sobikreferent

GŁÓWNA KSIĘGOWA: 

Patrycja Kuczera – Sobik

PRACOWNIK OBSŁUGI:

      Katarzyna Jarczewska