KORONAWIRUS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że:

w okresie nasilającej się pandemii w poradni będą się odbywały badania głównie w celu wydania orzeczeń i opinii dotyczących gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Osoby będące w trakcie terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej mają możliwość jej kontynuowania w wybranej i uzgodnionej z prowadzącym specjalistą formie zdalnej (poprzez e-mail, telefonicznie).

Zespoły orzekające w poradni odbywać się będą raz w tygodniu, w każdą środę. Zgłoszenia do poradni przyjmuje telefonicznie sekretariat codziennie pod numerem telefonu: (32) 43 45 329

Informacja dla rodziców W budynku, w którym mieści się Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna znajduje się winda. W czasie epidemii COVID-19 z windy powinny korzystać wyłącznie osoby z niepełnosprawnością ruchową uniemożliwiającą poruszanie się po schodach. Każda wizyta osoby z zewnątrz w sekretariacie powinna odbywać się tylko po wcześniej umówionym terminie lub w wyjątkowych przypadkach bezpośrednio – z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników poradni, należy przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

Zgłaszając się z dzieckiem na diagnozę, należy zabrać ze sobą: odpowiednie aktualne zaświadczenie lekarskie, posiadaną dokumentację medyczną dziecka, wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas wszyscy domownicy powinni pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Nie wolno przychodzić do poradni. W drodze do poradni należy zwrócić uwagę, by dziecko nie dotykało poręczy schodów i klamek. Należy przypomnieć dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikać dotykania oczu, nosa i ust, nie podawać ręki na powitanie, w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania. Na wizytę do poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem. Jest przyprowadzane przez osobę zdrową. Przy wejściu do poradni każdy- dziecko oraz jego rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.

Przed bezpośrednią wizytą diagnostyczną w poradni rodzic/opiekun prawny wypełnia „Ankietę wstępnej kwalifikacji” na temat stanu zdrowia w kierunku zakażenia SARS CoV-2. Po wypełnieniu ankiety i wyrażeniu zgody na badanie, pracownik sekretariatu dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecku i rodzicowi termometrem bezdotykowym. W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub występowaniu objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) lub jeśli na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez rejestrację, stwierdza się ryzyko zakażenia wirusem SARS CoV-2, zasadna jest odmowa wykonania diagnozy. Osoby przebywające na terenie poradni powinny ograniczyć czas wizyty do niezbędnego minimum. Rodzice oczekują na dziecko w poczekalni w wyznaczonych miejscach lub poza placówką na zewnątrz budynku. Odległość od siebie osób przebywających w poczekalni to minimum 2 m. Rodzice w poczekalni mają obowiązek używania maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych, korzystają z przyniesionych przez siebie długopisów. Przychodzące dzieci nie powinny wnosić na teren poradni własnych zabawek i maskotek.

Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice

Ze względu na obecną sytuację w kraju i  na świecie oraz wynikające z tego ograniczenia w sferze kontaktów międzyludzkich chcielibyśmy zwrócić się do Was za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku.

 Jako specjaliści gorąco zachęcamy rodziców i opiekunów do wnikliwej obserwacji Państwa dzieci w tym trudnym czasie oraz uważności na realne potrzeby dziecka, pojawiające się myśli i przeżywane przez niego emocje. Priorytetowe pozostaje zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa oraz wsparcia emocjonalnego, dostępności i bliskości nie tylko na poziomie fizycznym. Prosimy jednak aby pamiętać także o swojej wewnętrznej równowadze. Tylko spokojny, opanowany, spójny w swoich komunikatach i w zachowaniu dorosły może  być wiarygodnym źródłem informacji o sobie i o świecie dla dziecka. Jak mawiał niekwestionowany i ponadczasowy autorytet w kwestii wychowania Jasper Juul : „… dzieci nie robią tego , co im mówimy, one obserwują i robią to, co my robimy…”.

Moje bajki prawdziwe – narzędzie pracy z dziećmi

Jestem pedagogiem- pasjonatem. Oprócz pracy zawodowej w której na co dzień pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej , przez 18 lat prowadziłam Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „ Po prostu partner” i jako wychowawca prowadziłam grupę świtelicową.  Przez te wszystkie  lata towarzyszyłam moim podopiecznym w przeżywaniu bardzo wielu traumatycznych doświadczeń, nieszczęść życiowych i zwykłych dziecięcych smutków. Pomagałam im też przetrwać burzliwy okres dorastania, pełen zagrożeń, sprzecznych emocji, bez wsparcia najbliższych, w poczuciu odrzucenia, w oparach alkoholu ich rodziców.

       Świat mojego dzieciństwa, który pamiętam to bajki czytane i opowiadane mi  przez mamę i babcię. Dawały mi one poczucie bezpieczeństwa, były też czasem  na refleksję, przeżywanie i zadawanie ważnych pytań. Po latach, kiedy sama zaczęłam pracować z dziećmi – wielokrotnie przypominałam sobie klimat mojego dzieciństwa, emocje i przeżycia jakich dostarczały mi wieczory z bajkami – dzieciństwa tak odmiennego od świata moich podopiecznych.

W swojej pracy pedagoga-wychowawcy stale poszukiwałam różnych metod pracy z dziećmi, które byłyby skuteczne, które w prosty sposób docierałyby do dzieci, które niosłyby im ukojenie i wsparcie, a jednocześnie bez moralizowania i „nadęcia” podpowiadałyby  jak żyć.  Początkowo bajki wykorzystywałam tylko podczas wyjazdów kolonijnych i wycieczek – świetnie się sprawdziły jako forma usypiania dzieci – zamiast ciągłego biegania nocą po pokojach i uciszania rozbawionych dzieciaków – „uzbrojeni” w książki wychowawcy wkraczali wieczorem do pokojów i po odczytaniu kilku bajek, w budynku zapadała głucha cisza. Ta metoda sprawdzała się w pracy z dziećmi w wieku od 0 do 18 lat! Jest niezawodna! Wielokrotnie jednak odczytane bajki stawały się początkiem szczerych rozmów, dzielenia się smutkami, wątpliwościami, prowokowały do trudnych wyznań. Docierały do świata uczuć dzieci, które były skrzętnie skrywane i maskowane, o których trudno było im rozmawiać w świetle dnia.

 Z czasem postanowiłam wykorzystać bajki  jako konkretne narzędzie, które świadomie użyte pomoże  mi dotrzeć do moich podopiecznych – do dzieci zamkniętych w sobie,  wycofanych                    i nieufnych, dzieci porzuconych przez rodziców a wychowujących się w rodzinach zastępczych, dzieci które kradną, tych, które mają problemy z jedzeniem, a wreszcie do nastolatków pełnych agresji, o zaniżonej samoocenie, eksperymentujących z używkami. Sama zaczęłam pisać dla nich bajki. Pojawiały się w odpowiedzi ma konkretne sytuacje. Kiedy np. po rozmowie z dziewczynką dowiadywałam się jak bardzo tęskni ona za mamą, która wyjechała do pracy w Irlandii i nie będzie jej jeszcze pół roku – powstawała bajka o Smutku i Tęsknocie. W bajce tej lalki i kredki pokazują Iwonce jak przetrwać trudny czas. Kiedy zaś od Gabrysi dowiadywałam się, że nie lubi siebie, bo jest zbyt pulchna i nie ma przyjaciółek – powstawała „Bajka o piłce”. Piłka była tak zmartwiona tym, że rozbiła szybę, a w ogóle to  nie ma o czym rozmawiać z lalkami, które mówią tylko o loczkach i kokardkach, że aż zeszło z niej powietrze. Zamartwiała się strasznie do czasu, gdy usłyszała co mówią o niej chłopcy, którzy wspominali liczne wspaniale mecze i wiwaty tłumów. Te tłumy  podziwiały piłkę.  Wtedy zrozumiała, że kocha to co robi i nie musi być podobna do lalek, żeby być szczęśliwa. Czy wreszcie bajki dla moich dorastających chłopaków eksperymentujących z alkoholem i dopalaczami powstała Bajka o lustrze, które zniekształcało rzeczywistość, pokazywało złudny, lepszy świat, który nie był prawdziwy.

       Bajki powstały więc również po to, aby pomóc dzieciakom  zmierzyć się ze zbyt trudnymi dla nich problemami, popracować nad sobą. Nazwałam je „ Bajki prawdziwe”. Treści  w nich zawarte  pozwoliły mi  otwarcie rozmawiać z dziećmi i nastolatkami o sprawach bolesnych, leczyć zbolałe dusze, motywować do zmiany niebezpiecznych zachowań. Łatwiej było nastolatkowi rozmawiać o postaciach z bajki niż o samym sobie, łatwiej nazywać ich emocje niż swoje. Podczas tych rozmów łatwiej też było dziecku uporządkować przeżywane właśnie emocje, zrozumieć motywy własnych zachowań i kierunek w jakim takie postępowanie zmierza. Bajki te pisałam na przestrzeni kilku lat. Sytuacje na potrzeby których je pisałam minęły, problemy z czasem jakoś się rozwiązały a dzieci dorosły. Teraz bajki służą kolejnym pokoleniom moich podopiecznych, bo są „prawdziwe”. Dotykają problemów uniwersalnych.  

Są nośnikiem ważnych prawd życiowych przekazywanych nie wprost, ale bardzo czytelnych. One nie posługują się językiem logiki, danych  i faktów – mówią językiem emocji, który jest dziecku bardzo bliski. Dzieci zawsze chętnie ich słuchają. Na pytanie, którą bajkę lubisz najbardziej – każde podaje inną, tą, która dotyka jego własnych problemów. Chętnie wysłucha jej jeszcze raz, i jeszcze.

Jak można je wykorzystywać?

       Bajka może przynosić relaks i wyciszenie. Rozwija się leniwie i spokojnie, raczej niewiele się w niej dzieje. Bardziej opisuje świat znany dziecku, bezpieczny i przyjazny. Taka bajka uwalnia dziecko od napięć, poprzez  wizualizację, czyli wyobrażanie sobie świata jakby był rzeczywisty, dziecko rozwija swoją wyobraźnię, uczy się koncentracji na bodźcach słuchowych, rozwija zasób słownictwa, wycisza się, uspokaja.

      Bajka może też uczyć właściwych zachowań, wyrabiać empatię, wdrażać zasady etyczno – moralne. Może być dobrym wstępem do rozmowy o problemie nurtującym dziecko. Na bazie bajki można pokazać właściwe i niewłaściwe postawy, uświadomić ich skutki. Dzieci po wysłuchaniu bajki mogą  odgrywać scenki  wchodząc w różne postacie, ćwicząc konkretne zachowania.  W bezpiecznych warunkach mogą przepracować skuteczne techniki radzenia sobie z problemami.

      Bajka może też pomóc odreagowywać trudne emocje, pomóc zmierzyć się ze swoimi lękami i smutkami. Dziecko, które widzi, że bohater bajki boryka się z podobnymi problemami uzyskuje wsparcie, czuje się zrozumiane i akceptowane. Doświadcza też pozytywnych emocji- nadziei, przyjaźni, jakich doświadczają bajkowe postacie.  Można potem także napisać list do bohatera bajki lub wypowiedzieć się jako postać z  bajki aby w pełni zmierzyć się z sytuacją trudną, trudnymi emocjami. Można też zaproponować dzieciom narysowanie jakiejś konkretnej emocji – złości, smutku, tęsknoty, porozmawiać o indywidualnych odczuciach każdego z dzieci związanych z doświadczaniem takich emocji.

    Zazwyczaj unikam rysowania typowej ilustracji do bajki, gdyż wyobraźnia dzieci i emocje jakie dzieci odczuwają są o wiele bogatsze i piękniejsze niż najwspanialszy nawet rysunek. A nic tak nie zniechęca dzieci jak nieudana praca plastyczna, która nie sprosta ich wyobrażeniom. Dzieci zresztą nie potrzebują gotowych, narzuconych obrazów,  kolorowych ilustracji. Kiedy wsłuchają się w bajkę, ich własna wyobraźnia zaczyna pracować i tworzy się ich własny magiczny świat.  Wbrew oczekiwaniom praca z bajką bardzo dobrze sprawdziła mi się wśród młodzieży gimnazjalnej. Zwłaszcza w środowisku dzieci zaniedbanych społecznie, które dysponują niezbyt bogatym słownictwem i nie są skłonne do głębszych refleksji i pracy nad sobą. Symbolika i emocjonalność oraz prosty przekaz słowny bajek jest dla nich czytelna i zrozumiała. Bardzo ważna jest też oczywiście cała oprawa i klimat podczas opowiadania bajki – przygaszone światła, siedzenie w kręgu, w pozycji bardzo wygodnej, półleżącej. Odpowiedni tembr głosu i dobra relacja osoby opowiadającej bajki ze słuchaczami dopełnia całości. Sprawia, że bajka staje się wspaniałym orężem w zmaganiach ze zmorami trudnego dzieciństwa.

                                                                 Autor: Joanna Kowalkowska

Poniżej przedstawiamy propozycje zabaw o charakterze integracyjnym, relaksacyjnym, sensorycznym pomagające regulować i redukować napięcie emocjonalne nie tylko u najmłodszych.  Mając na uwadze wszelkie niedogodności i utrudnienia oraz „nienaturalność” sytuacji w której wszyscy się znaleźliśmy zapewniamy, że proponowane  metody odziaływań zostały odpowiednio zmodyfikowane, podane są w łatwej i przystępnej formie, tak aby nadmiernie dodatkowo nie obciążać dzieci i rodziców w tym wyjątkowym czasie.

A gdyby tak wszystkie emocje wrzucić do słoika…

Drodzy Rodzice,
czas kwarantanny to trudny czas dla dzieci: nie mogą spotykać się z kolegami i koleżankami, wychodzić na plac zabaw czy korzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych. Dni mijają bardzo podobnie. Od czasu do czasu warto zaskoczyć pociechę i stać się SUPERRodzicem. Zapraszamy do kilku eksperymentów. Dziś eksperyment pierwszy:)

Drodzy rodzice,
dzisiaj kolej na drugi eksperyment. Ciecz nienewtonowska, to substancja, która czasem zachowuje się jak ciało stałe, a czasem jak ciecz. Kiedy wobec niej użyjemy siły (na przykład uderzając w jej powierzchnię), kiedy nasze ruchy są odpowiednio szybkie i mocne, płyn będzie twardnieć, kruszyć się. Natomiast kiedy z taką cieczą obchodzimy się delikatnie – rozpłynie się między palcami. Można ulepić z niej kulkę podobną do tej z plasteliny i rzucić w ścianę. Kulka potrafi się od niej odbić, ale gdy tylko minie chwila, zacznie się rozpływać. Udanej zabawy!!! 😀

A po co oddychamy? Na to pytanie odpowiedź przygotowała nasza pani logopeda.

A w kuchni… można pobawić się w terapię ręki!

Jak skutecznie uczyć się i pracować w domu? Odpowiedź poniżej!

Drogi Rodzicu,
Pewnie nieraz słyszałeś, że Internet nie jest miejscem bezpiecznym dla dzieci. Są jednak w sieci strony i portale o wartościowych treściach.

Najmłodsze dzieci powinny korzystać jedynie z pozytywnych i bezpiecznych treści (strony, aplikacje, gry) wskazanych przez rodziców. Dorośli powinni kontrolować, jakie strony internetowe odwiedza dziecko.

Masaż Shantala to propozycja dla niemowląt i dzieci

Kolejna część efektywnego uczenia się!

Dzisiaj poćwiczymy słuch!

Pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Żorach

Jak zorganizować czas nauki? Odpowiedź znajdziecie poniżej!

Zapraszamy do domowego treningu uważności

Opowieść dla dzieci Karli Orban-psychologa RB “Lola, Agatka i szpital” o pobycie w szpitalu w czasie CoVid-19

https://www.dropbox.com/s/sdkww90xz6rpsac/LOLA-AGATKA-I-SZPITAL%281%29.pdf?dl=0&fbclid=IwAR1azxobYeYZuF3W8vEKbvV_IqGEKDTDn_Ja_HaHDsTOmflYsjAWxn3Gl-

Co czuję? Czy to smutek, a może gniew?
Propozycje zabaw z emocjami od naszej Pani psycholog.

Stres to nasz nieodłączny towarzysz. Ale czy jest on naszym przyjacielem? Czy może wrogiem?
Kilka słów o stresie od naszej Pani psycholog.

Opóźniony rozwój mowy – czym jest i jak mogę pomóc mojemu dziecku?

Moje dziecko wszystko rozumie, ale nie mówi!
Czy brzmi to znajomo? Część z pastwa – rodziców doświadczyła takiego rodzaju niepokoju, który dotyczył lub nadal dotyczy rozwoju mowy dziecka. Jak wiadomo, dzieci z rozwijają się w indywidualnym tempie i nie należy porównywać ich z rówieśnikami. I o ile rozbieżności rozwojowe u kilkumiesięcznych maluszków jeszcze można zaakceptować, to już u kilkulatka, bywa niepokojące. Będąc na wizycie u specjalisty, mogli Państwo usłyszeć diagnozę, którą jest opóźniony rozwój mowy.

Opóźniony rozwój mowy – część praktyczna.
Jak już wiecie drodzy Rodzice, należy wspierać dziecko w procesie nabywania kompetencji komunikacyjnych, zwłaszcza gdy rozwój mowy jest opóźniony. Poniżej załączam kilka zabaw stymulujących te procesy. Są to propozycje, a w dalszej perspektywie mogą Państwa rozbudować je zgodnie z potrzebami waszych dzieci. Oto one:

W czasie epidemii wszyscy martwimy się tym co nas czeka… a może tak spojrzeć na przyszłość z innej perspektywy? Epidemia kiedyś się skończy, a na planowanie swojej przyszłości zawodowej warto poświęcić czas i przy okazji przekierować myśli w pozytywną stronę. Mamy nadzieję, że poniższy kwestionariusz będzie dla Was inspiracją do autorefleksji.

Doradcy zawodowi PPP

Drodzy Rodzice,
dzisiaj przedstawiamy kolejny pomysł na pełne korzyści zagospodarowanie czasu Waszego dziecka – mandale

Człowiek uczy się przez całe życie. To fakt…
Uczenie się to umiejętność poruszania się po oceanie wiedzy, informacji oraz ich przyswajanie, przechowywanie. Jak również umiejętności odtwarzania tych informacji,
które w danym momencie są nam potrzebne.
W efektywnym uczeniu pomagają nam techniki, które ułatwiają zapamiętywanie i odtwarzanie wiedzy. Mogą one okazać się szczególnie przydatne w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, kiedy sami musimy organizować proces nauki. Poniżej znajdziecie opis przykładowych technik uczenia się oraz ciekawych informacji na temat samego procesu uczenia się. Mamy nadzieję, że okażą się dla Was przydatne.

Doradcy zawodowi PPP

Dla uczniów dla uczniów szkół podstawowych
https://www.youtube.com/watch?v=541K8RsTwrQ

Dla uczniowie szkół ponadpodstawowych
https://www.youtube.com/watch?v=YH2UUUTOyno
https://www.youtube.com/watch?v=CsBtJE803XY
https://www.youtube.com/watch?v=YH2UUUTOyno

Link do testu online https://www.quizme.pl/q/pe…/jaki_jest_twoj_styl_uczenia_sie/

Propozycje mas sensorycznych do przygotowania w domu.

Drodzy Rodzice!
W dzisiejszej propozycji ćwiczeń logopedycznych mamy dla Was planszę do utrwalania wymowy głoski k.

Poznaj swoje możliwości!
Bardzo cenną informacją dla każdego ucznia jest znajomość własnego preferowanego typu sensorycznego. Mając taką wiedzę można stosować odpowiednie metody ułatwiające uczenie się. Najpierw rozwiąż test, a później sprawdź wskazówki dla trzech typów sensorycznych.
Doradcy zawodowi PPP

emocjedziecka.pl
“Wielkanoc – karta pracy
Karta pracy, którą chcę dziś zaproponować, pomoże osobie ją wypełniającej przyjrzeć się emocjom i potrzebom związanym ze zbliżającą się Wielkanocą. Jest ona uniwersalna wiekowo, sprawdzi się zarówno w przypadku dzieci, młodzieży czy dorosłych.
Forma wykonania zadania jest dowolna – można pisać, rysować, wyklejać. Nie ma tutaj złych odpowiedzi, każda z nich jest dobra, jeśli jest zgodna z tym, co czuje i myśli osoba ją wypełniająca.
Oczywiście, szczególnie rodziców, zachęcam do wspólnego (równoległego) wypełniania wyraz z dzieckiem i oczywiście rozmowy po zakończeniu zadania na temat zamieszczonych na karcie informacji.”

Drodzy Rodzice.

Oddychanie to najbardziej  naturalna czynność fizjologiczna, niezbędna do życia. Ale czy zastanawialiście Państwo kiedyś czy oddychamy prawidłowo? Prawidłowe oddychanie potrzebne jest nam nie tylko do życia, ale także do poprawnego mówienia i funkcjonowania aparatu artykulacyjnego. Każdy logopeda zaczyna  swoją terapię z dzieckiem właśnie od ćwiczeń oddechowych. To one przygotowują i rozgrzewają aparat mowy do dalszych ćwiczeń. Nawet jeśli twoje dziecko nie potrzebuje wsparcia logopedy, warto potrenować z nim i udoskonalić tą umiejętność. Może się ona bowiem w przyszłości przydać do regulacji emocji dziecka – właśnie poprzez głębokie, regularne oddychanie. Szanowni Rodzice. Bawcie się razem z dziećmi. To dla nich ważne Bądźcie blisko w tym trudnym czasie i korzystajcie z zaproponowanych ćwiczeń. Udanej zabawy!Katarzyna Sroga, logopeda

Drodzy Rodzice,

 zamieszczamy propozycję ćwiczeń logopedycznych, które można wykonać samodzielnie w domu. Zadania są proste. Na ich wykonanie wystarczy poświęcić tylko kilka minut.

Propozycja 1 Wielkanocne jaja z głoską sz


Praca Amelki udostępniona za zgodą rodzica.

Drodzy Rodzice i Dzieci!

Obecnie żyjemy w nowej rzeczywistości, która jest zarówno dla nas jak i naszych dzieci ogromnym wyzwaniem. Z jakiego powodu? Koronawirus – to temat, który towarzyszy nam dzisiaj w każdej sferze życia. Z dnia na dzień świat się zmienił, a razem z nim nasze codzienne życie. Dzieci nie chodzą do żłobków, przedszkoli i szkół, niektórzy rodzice nie pracują, aby się nimi zająć, inni pracują w domu. To trudny czas zarówno dla nas dorosłych, jak i dla naszych dzieci. Dzieci zauważają, że dzieje się coś dziwnego, słuchają informacji medialnych, naszych rozmów, czują nasze zdenerwowanie. Ważne, by w tym czasie nie zostawiać ich samym sobie, ale otwarcie z nimi rozmawiać, wytłumaczyć im czym jest koronawirus, jakich zasad powinniśmy przestrzegać w obecnej sytuacji.

Propozycje zabaw do wykorzystania z dziećmi w domu:

„Bajka o Królu Wirusie i dobrej kwarantannie” – autor: psycholog Dorota Bródka, pomoc merytoryczna: Aleksandra Krysiewicz. Miłej lektury!

http://dorotabrodka.pl/blog/

Opracowanie: Bożena Polaszek. logopeda PPP w Żorach

Dlaczego słuch jest taki ważny?

ĆWICZENIA RĘKI DLA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ PISANIA

ĆWICZENIA ROZMACHOWE

Cel: wzmacnianie osłabionych mięśni tułowia (stabilizowanie kręgosłupa) poprzez wymuszanie wykonywania obszernych ruchów rąk (podczas ich wykonywania ręce są unoszone ponad głowę)


„DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA – czyli co? …..”

Dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, uzależniona jest od osiągnięcia takiego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalno–społecznego i umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym.

Leksykon pojęć stosowanych w opiniach

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

            Stopniowo zwiększa się liczba rodziców korzystających z porad pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Badania prowadzone w poradni pozwalają ustalić rodzaj, złożoność, zakres, częstotliwość, trwałość oraz stopień nasilenia niepokojących symptomów zachowań dziecka. Często jednak rodzice otrzymujący opinię wydaną przez zespół specjalistów napotykają na problemy ze zrozumieniem niektórych pojęć. Niezrozumienie tych pojęć sprawia, że nie potrafią w odpowiedni sposób pomóc dziecku i wyrównać jego szans edukacyjnych.

            W celu pomocy w lepszym zrozumieniu stosowanych w wydawanych przez poradnię opinii chcemy zaproponować krótki słownik wyjaśniający niektóre stosowane w nich pojęcia.


Przydatne adresy i linki stron internetowych:

Tu możesz nie tylko zobaczyć i kupić, ale również przeczytać recenzję.
Polecane publikacje i pomoce dydaktyczne znajdziesz na stronach:

Programy komputerowe:

Pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju

 • www.dzieci.org.pl – bardzo rozbudowany serwis, skierowany do dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.
 • www.idn.org.pl – serwis ułatwiający nawigowanie po stronach dotyczących różnych aspektów niepełnosprawności.
 • www.nieslyszacy.pl – serwis niesłyszących internautów.
 • www.pzn.org.pl – serwis skierowany do osób niewidomych i słabowidzących.
 • www.spes.org.pl – porady prawne i praktyczne, raporty oraz informacje o możliwościach szukania wsparcia w egzekwowaniu swoich uprawnień.
 • www.integracja.org – informacja dla osób niepełnosprawnych

Dziecko a Internet

Problematyka uzależnień

 • www.narkomania.org.pl – serwis adresowany do wszystkich osób, które stykają się z problemem narkomanii. Anonimowa pomoc specjalistów (lekarza, prawnika, psychologa) przez e-maila, a także baza ośrodków pomocowych i fachowe artykuły
 • www.kbpn.gov.pl – strona Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Pomoc dzieciom krzywdzonym

 • www.kidprotect.pl – portal poświęcony problemom bezpieczeństwa dzieci w internecie, pornografii dziecięcej i pedofilii. Zamieszczane tam są najświeższe informacje o problemie, artykuły, porady, materiały do pobrania
 • www.fdn.pl – Fundacja Dzieci Niczyje
 • www.niebieskalinia.pl – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 • www.kopd.pl – Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • www.darserca.pl – Fundacja Dar Serca
 • www.ipz.edu.pl – Instytut Psychologii Zdrowia