przez | 28 grudnia, 2015

Niebezpieczeństwo świata gier komputerowych. Hazard w sieci. Agresja i cyberagresja na terenie placówek edukacyjnych. Kontrola rodzicielska.
O tych i innych problemach dyskutować będą żorscy pedagodzy w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Żorach.

 

W najbliższą środę, 30 września 2015 r. w Wydziale Zamiejscowym GWSH w Żorach odbędzie się konferencja naukowa: „Zagrożenia dzieci i młodzieży w sieci – cyberproblemy, diagnoza, profilaktyka”.
Uczestnicy konferencji: dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klubów osiedlowych, pracownicy MOPS z terenu Żor  zapoznają się z wynikami diagnozy społecznej zagrożeń w sieci przeprowadzonej żorskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W części popołudniowej przewidziane są cztery równoległe warsztaty praktyczne dla uczestników.
Patronat nad przedsięwzięciem objęli  Prezydent Żor Waldemar Socha oraz Rektor GWSH, Prof.nzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski.
Organizatorzy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żorach, GWSH Wydział Zamiejscowy w Żorach, Urząd Miasta w Żorach
Partnerzy: Auchan Żory