STOP PRZEMOCY!!!Co zamiast klapsa?

przez | 19 marca, 2021

RODZICU!

1. Traktuj  swoje dziecko tak, jakbyś chciał, aby inni je traktowali.

    Nie szarp, nie wyzywaj i  nie ubliżaj dziecku – to uczy go agresji, obniża poczucie własnej wartości.

    Znacznie  lepiej działa spokojna rozmowa w cztery oczy niż publiczne upokorzenie.

 2. Ustal wspólnie z dzieckiem jasne zasady.

     Na początek tylko kilka, by mogło je łatwo zapamiętać.

     Powtarzaj dziecku często te zasady, zwłaszcza wtedy, gdy je złamie.

3 . Zaprzyjaźnij się z własnym dzieckiem, poświęcaj mu więcej czasu, grajcie wspólnie  w różne gry, słuchaj co ma do powiedzenia – łatwiej wtedy zrozumiesz jego zachowania.

4. Wyznacz  kary i nagrody i konsekwentnie je egzekwuj.

5. Nie odkładaj na później  ani kar ani nagród.

   Nie stosuj ich kiedy jesteś zdenerwowany – będziesz wtedy nieobiektywny  i  niesprawiedliwy.

   Nie oddawaj wykonania kary w ręce drugiego rodzica- np., kiedy wróci z pracy – tracisz  wtedy autorytet.

   Kara musi być adekwatna do przewinienia i do wieku dziecka.

6. Chwal i nazywaj dobre zachowania – utrwalamy w dziecku to, czemu poświęcamy czas.

Jeśli dziecko wie, co zrobiło dobrze i czego się od niego oczekuje, będzie to powtarzać.

7. Zanim uderzysz – zastanów się, czego chcesz dziecko przez to nauczyć lub oduczyć.                               

    Bijąc- uczysz bić.

8. Kara nie może być dla Ciebie odreagowaniem własnej złości – kara ma być dla dziecka konsekwencją  za złe zachowanie i nauką na przyszłość.

9. Rodzice powinni mówić jednym głosem w sprawach kar i nagród – jedno nie może  podważać decyzji drugiego, nie mogą też wydawać sprzecznych zakazów czy nakazów.

Zamiast uderzyć:

– odizoluj dziecko na chwilę od zabawy, powiedz, co zrobiło źle, odprowadź w spokojne  

   miejsce, by przemyślało swoje zachowanie;

– wyjaśnij co zrobiło źle i jak powinno było się zachować;

– wyznacz sposób naprawienia szkody (np. za zniszczoną rzecz – oddaj swoją rzecz lub zapłać  z własnego kieszonkowego, za wyrządzoną komuś krzywdę – przeproś i wykonaj coś dla  osoby pokrzywdzonej;)

– dodaj dodatkowy obowiązek lub wydłuż czas wykonywania jakiegoś obowiązku;

– ogranicz lub odbierz przyjemność, przywilej;

Wyznaczając karę:

  • mów patrząc dziecku w oczy
  • mów zdecydowanie ale spokojnie
  • mów krótko
  • mów jasno
  • mów prostym językiem, precyzyjnie, bez ironii czy aluzji.
  • zapytaj, czy dziecko zrozumiało to,  co powiedziałeś i czy wie, co ma zrobić

Rodzicu, zapamiętaj!

Dziecko najwięcej  uczy się naśladując Ciebie a nie słuchając  Ciebie

                               KARY SĄ SKUTECZNE DLA TYCH CO KOCHAJĄ,

                                           A NIE TYCH CO KOCHAJĄ KARAĆ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.