Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żorach

przez | 16 września, 2015

 

„…Mów dziecku, że jest dobre, że chce, że potrafi…”
J. Korczak

Czas pracy poradni:

Poniedziałek 8.00 – 18.00

Wtorek 8.00 – 18.00

Środa 8.00 – 17.00

Czwartek 8.00 – 18.00

Piątek 8.00 – 16.00

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Dyrektor poradni zaprasza na konsultacje we wtorki w godz. 14.00 – 16.00

Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty od 1 stycznia 2016r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żorach uzyskała uprawnienia do wydawania orzeczeń dzieciom z wadami wzroku, słuchu i z autyzmem.

Możesz się do nas zgłosić:

zawsze wtedy, gdy masz problem i oczekujesz pomocy psychologa, pedagoga lub logopedy.

NASZA POMOC JEST BEZPŁATNA

 

Nasz zespół to psycholodzy, pedagodzy logopedzi z bogatym doświadczeniem, stale doskonalącymi swoje umiejętności.

Celem naszych działań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie zindywidualizowanej i specjalistycznej pomocy zarówno dzieciom, młodzieży, jak ich rodzicom lub opiekunom. Prowadzimy wiele form terapii indywidualnych i grupowych dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Towarzyszymy rodzicom w wychowaniu. Współpraca ze szkołami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych jak i rodzinnych. Nauczycielom zaś oferujemy wsparcie merytoryczne w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Udzielamy pomocy dzieciom od 3 roku życia, młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Miasta Żory. W przypadku dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub szkoły pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej udzielamy na wniosek (wzór dostępny w zakładce druki) rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Wszelkie informacje dotyczące wyników badań udzielane są jedynie rodzicom/prawnym opiekunom dziecka.

W celu dokonania pełnej diagnozy rodzic powinien przedstawić komplet dokumentów:
opinię o postępach szkolnych i funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym dziecka, pisemne prace ucznia, w przypadku badania kontrolnego istotne jest udokumentowanie pracy terapeutycznej prowadzonej według wskazań po poprzedniej diagnozie, w uzasadnionych przypadkach konieczna jest dokumentacja lekarska.

Najwyższą jakość świadczonych przez nas usług gwarantują: wysokie kwalifikacje pracowników, zaangażowanie, dbałość o poziom usług, gotowość do nieustannego doskonalenia zawodowego i wprowadzania nowych form pracy.

 

Zapewniamy całkowitą dyskrecję i anonimowość.

Zapraszamy!