Archiwum miesiąca: czerwiec 2021

DZIECI W WIRTUALNEJ SIECI

Broszura „Dzieci w wirtualnej sieci” adresowana jest do rodziców dzieci w wieku 7 – 9 lat, ukazuje zagrożenia oraz wyposaża rodziców w niezbędną wiedzę i rozwiązania pomocne w wychowaniu, ucząc jednocześnie właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych.

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUCZYCIELI

 Opracowanie zawiera metodyczne wskazówki oraz praktyczne rozwiązania w zakresie prowadzenia zajęć reintegracyjnych wspierających adaptację społeczną uczniów szkół  podstawowych i ponadpodstawowych. Pani Mariola Wolan-Nowakowska jest profesorem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ale jednocześnie od ponad 25 lat jest praktykującym psychologiem i psychoterapeutą, również trenerem umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.