Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że:

 1. W okresie nasilającej się pandemii w poradni będą się odbywały badania głównie w celu wydania orzeczeń i opinii dotyczących gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich.

 2. Osoby będące w trakcie terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej mają możliwość jej kontynuowania w wybranej i uzgodnionej z prowadzącym specjalistą formie zdalnej (poprzez e-mail, telefonicznie).

 3. Zespoły orzekające w poradni odbywać się będą raz w tygodniu, w każdą środę.

 4. Zgłoszenia do poradni przyjmuje telefonicznie sekretariat codziennie w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu: (32) 43 45 329

Informacja dla rodziców

 1. W budynku, w którym mieści się Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna znajduje się winda. W czasie epidemii COVID-19 z windy powinny korzystać wyłącznie osoby
  z niepełnosprawnością ruchową uniemożliwiającą poruszanie się po schodach.
 2. Każda wizyta osoby z zewnątrz w sekretariacie powinna odbywać się tylko po wcześniej umówionym terminie lub w wyjątkowych przypadkach bezpośrednio –
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 3. Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników poradni, należy przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 4. Zgłaszając się z dzieckiem na diagnozę, należy zabrać ze sobą: odpowiednie aktualne zaświadczenie lekarskie, posiadaną dokumentację medyczną dziecka, wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia.
 5. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas wszyscy domownicy powinni pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Nie wolno przychodzić do poradni.
 6. W drodze do poradni należy zwrócić uwagę, by dziecko nie dotykało poręczy schodów i klamek.
 7. Należy przypomnieć dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikać dotykania oczu, nosa i ust, nie podawać ręki na powitanie, w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania.
 8. Na wizytę do poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem. Jest przyprowadzane przez osobę zdrową.
 9. Przy wejściu do poradni każdy- dziecko oraz jego rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 10. Przed bezpośrednią wizytą diagnostyczną w poradni rodzic/opiekun prawny wypełnia „Ankietę wstępnej kwalifikacji” na temat stanu zdrowia w kierunku zakażenia SARS CoV-2.
 11. Po wypełnieniu ankiety i wyrażeniu zgody na badanie, pracownik sekretariatu dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecku i rodzicowi termometrem bezdotykowym.
 12. W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub występowaniu objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) lub jeśli na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez rejestrację, stwierdza się ryzyko zakażenia wirusem SARS CoV-2, zasadna jest odmowa wykonania diagnozy.
 13. Osoby przebywające na terenie poradni powinny ograniczyć czas wizyty do niezbędnego minimum.
 14. Rodzice oczekują na dziecko w poczekalni w wyznaczonych miejscach lub poza placówką na zewnątrz budynku.
 15. Odległość od siebie osób przebywających w poczekalni to minimum 2 m.
 16. Rodzice w poczekalni mają obowiązek używania maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych, korzystają z przyniesionych przez siebie długopisów.
 17. Przychodzące dzieci nie powinny wnosić na teren poradni własnych zabawek i maskotek.

Zachęcamy Państwa do kontaktu ze specjalistami drogą elektroniczną:

psycholog Sabina Goczoł: s.goczol@pppzory.pl 

psycholog Katarzyna Liszka- Holeczek: k.holeczek@pppzory.pl

psycholog Paulina Piwowar-Sajdyk: p.sajdyk@pppzory.pl

pedagog Małgorzata Gierałtowska m.gieraltowska@pppzory.pl

pedagog Jagoda Lewandowska: j.lewandowska@pppzory.pl

pedagog Katarzyna Pawlukiewicz k.pawlukiewicz@pppzory.pl

pedagog Joanna Lindner: j.lindner@pppzory.pl

logopeda Bożena Polaszek: b.polaszek@ppp.zory.pl

logopeda Grażyna Tlołka: g.tlolka@pppzory.pl

doradca zawodowy Agata Kurzawa: a.kurzawa@pppzory.pl

CZAS PRACY PORADNI w okresie wakacyjnym:

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek 8.00 – 16.00

Środa 8.00 – 16.00

Czwartek 8.00 – 16.00

Piątek 8.00 – 16.00

SEKRETARIAT czynny:

poniedziałki:  7.30 – 16.00

od wtorku do czwartku

w godz.: 7.30 – 15.30

piątki: 7.30 – 14.00

Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty od 1 stycznia 2016r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żorach uzyskała uprawnienia do wydawania orzeczeń dzieciom z wadami wzroku, słuchu i z autyzmem.

Możesz się do nas zgłosić:

zawsze wtedy, gdy masz problem i oczekujesz pomocy psychologa, pedagoga, logopedy lub terapeuty .

POMAGAMY DZIECIOM I MŁODZIEŻY

POMAGAMY RODZICOM I OPIEKUNOM

POMAGAMY NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM

REJON DZIAŁANIA

Udzielamy pomocy dzieciom od 3 roku życia, młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Miasta Żory. W przypadku dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub szkoły pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

Zapewniamy całkowitą dyskrecję i anonimowość.

25 maja 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (Rozdział III, Sekcja 2, Artykuł 13),  informujemy, że: 

Zapraszamy!