Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców Żor:

  • prowadzi diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci od momentu urodzenia do momentu ukończenia nauki szkolnej
  • wydaje opinie i orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci;
  • realizuje porady dla dzieci, rodziców i nauczycieli
  • odbywają się tu różne formy terapii: psychoterapia, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna
  • aktywnie działa doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży
  • oferuje konsultacje i wsparcie dla wszystkich specjalistów i placówek pracujących na rzecz dzieci naszego miasta.

Ponadto w Poradni działa  Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno Opiekuńczy.

Oferuje on:

  • diagnozę w zakresie oceny rozwoju małego dziecka
  • wsparcie i pomoc terapeutyczną dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 – go roku życia
  • porady i konsultacje dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

 tel . 32 43 45 329

CZAS PRACY PORADNI :

od poniedziałku do piątku: 8.00 – 18.00

SEKRETARIAT czynny:

poniedziałki:  7.30 – 17.00

od wtorku do czwartku

w godz.: 7.30 – 15.30

piątki: 6.30 – 14.00

Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty od 1 stycznia 2016r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żorach uzyskała uprawnienia do wydawania orzeczeń dzieciom z wadami wzroku, słuchu i z autyzmem.

Możesz się do nas zgłosić:

zawsze wtedy, gdy masz problem i oczekujesz pomocy psychologa, pedagoga, logopedy lub terapeuty .

POMAGAMY DZIECIOM I MŁODZIEŻY

POMAGAMY RODZICOM I OPIEKUNOM

POMAGAMY NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM

Zachęcamy Państwa do kontaktu ze specjalistami drogą elektroniczną:

pedagog Małgorzata Gierałtowska m.gieraltowska@pppzory.pl

psycholog Sabina Goczoł: s.goczol@pppzory.pl 

pedagog Joanna Lindner: j.lindner@pppzory.pl

doradca zawodowy Agnieszka Kudyk: a.zwyrtek@pppzory.pl

psycholog Katarzyna Liszka- Holeczek: k.holeczek@pppzory.pl

psycholog Joanna Brachmańska – Mieszczak:  j.mieszczak@pppzory.pl

psycholog Paulina Piwowar-Sajdyk: p.sajdyk@pppzory.pl

logopeda Bożena Polaszek: b.polaszek@pppzory.pl

logopeda Katarzyna Planicka-Sroga: k.sroga@pppzory.pl

psycholog Sonia Skrętkowska: s.skretkowska@pppzory.pl

logopeda Grażyna Tlołka: g.tlolka@pppzory.pl

REJON DZIAŁANIA

Udzielamy pomocy dzieciom od 3 roku życia, młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Miasta Żory. W przypadku dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub szkoły pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

Zapewniamy całkowitą dyskrecję i anonimowość.

25 maja 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (Rozdział III, Sekcja 2, Artykuł 13),  informujemy, że: 

Zapraszamy!